Miechów

Regulamin punktu zbierania odpadów problematycznych w Miechowie

REGULAMIN PZOP w Miechowie HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GM MIECHÓW TEREN MIEJSKI 2018r. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GM. MIECHÓW TEREN WIEJSKI 2018r. HARMONOGRAM_ODBIORU_ODPADOW_WIELKOGABARYTOWYCH_-_GMINA_Miechów 2018R HARMONOGRAM_ODBIORU_ODPADOW_WIELKOGABARYTOWYCH_-MIASTO_Miechów 2018r.