Miechów

Regulamin punktu zbierania odpadów problematycznych w Miechowie

REGULAMIN PUNKTU PSZOK W MIECHOWIE HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GM MIECHÓW TEREN MIEJSKI 2019r. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GM. MIECHÓW TEREN WIEJSKI 2019r. HARMONOGRAM_ODBIORU_ODPADOW_WIELKOGABARYTOWYCH_-_GMINA_Miechów 2019R HARMONOGRAM_ODBIORU_ODPADOW_WIELKOGABARYTOWYCH_-MIASTO_Miechów 2019r.